Ebbes Bådebyggeri & Sejlloft Eftf. KS står overfor et navneskifte i nærmeste fremtid. Dette navneskifte er iværksat, da der ikke længere er nogle personlige relationer til det nuværende navn. Vi har derfor valgt at vende blikket tilbage til tidligere tider, hvor H. C. Christensen i 1869 lagde det første spadestik til værftet og ligeledes navn til vor adresse. Værftets nye navn er inspireret heraf og skal fremover hedde HCC Bådeværft KS.