Aptering og ombygninger i massiv træ er bådebyggeriets speciale.
Opbygning af skylights, indretning af salon, ændring af kabys eller køje – alle arbejder bliver omhyggeligt udført med et godt øje for detaljerne.

Blandt store apteringer og ombygninger kan nævnes; total ombygning af galeasen “HAVET”, ombygning og aptering af galeasen “JANE”, forlængelse, totalombygning, aptering og tilrigning af “WISHBONE SKONNERT” mv.

52 traditionelt byggede fartøjer er “løbet af stablen” i bådebyggeriets første 25 år. I fortsættelse heraf, er der de seneste 12 år fremstillet 30 stk. STOR MEGIN sejljoller, en ny smakkejolle støbt i kunststof, apteret med lærketræ.
Blandt de mange nybygninger kan nævnes den meget velsejlende “BORNHOLMSKE LAKSEKUTTER” bygget som lystfartøj efter Eggert Benzons tegninger fra 1867.

2 af Åge Utzons smukke spidsgattere er bygget, en havgående spidsgatter med linier fra Peter Bruuns hånd er blandt de kønne og harmoniske både. En særlig nybygning løb i vandet i pinsen 1987; en tro kopi af Marstal jagten “DE FIRE BRØDRE” fra 1793, nybygget som “DIE ZWEI SCHWESTERN” af Flensburg.

Af egne vellykkede konstruktioner kan nævnes den 29 fods Marstal Paket samt den 28 fods “NINA” båd, en smuk rundgattet tursejler.​