Ebbes Bådebyggeri & Sejlloft Eftf. KS står overfor et navneskifte i nærmeste fremtid. Dette navneskifte er iværksat, da der ikke længere er nogle relationer til det nuværende navn og da virksomhedens virke i dag hovedsageligt er restaurerings- og reparationsopgaver er det mere korrekt at signalere bådeværft til omverdenen. Vi har derfor valgt at vende blikket tilbage til tidligere tider, hvor H. C. Christensen i 1869 lagde det første spadestik til værftet og ligeledes navn til vor adresse. Værftets nye navn er inspireret heraf og skal fremover hedde HCC Bådeværft KS. Det er vigtigt at pointere at det kun er navnet, der er undergået en forandring. Det er stadig samme CVR-nummer og samme ejere.