I forbindelse med opbevaring indendørs har vi valgt at forhøje taksten med ca. 10%.
Forhøjelsen er foranlediget af en beslutning omkring at sikre alle vore kunder bedst muligt i forbindelse med brand og tyveri.
Fra 01. marts d.å. kan vi tilbyde alle fartøjer, der opbevares i vore haller uden kaskoforsikring at henhøre under værftets forsikring, hvis uheldet er ude.
Da vi ligeledes af hensyn til planlægning gerne vil informeres omkring, hvilke fartøjer der ønskes opbevaret i vore haller den kommende vinter, kan vi tilbyde 10% rabat ved reservering inden udgangen af juni d.å. og indbetaling af et depositum på kr. 1000,00. På denne måde er du ligeledes garanteret, at vi har plads til dit fartøj.
Reservation: henvendelse på kontoret
Monica